הכרטיסים שלי

אין לך כרטיסים בעגלה

0 כרטיסים
סכום ביניים ₪0
יש לך קוד קופון?
המשך קנייה באתר מעבר לתשלום
טיק דובאי

הסכם התקשרות להזמנת אטרקציות ונלווים תיירותיים

הסכם התקשרות זה נערך בין חב’ טיק טרוול בע”מ, ח.פ. 516631587, (להלן: “החברה”) ובין הלקוח אשר ביצע הזמנה באתר המכירות או דרך מוקד המכירות. 

כללי:

  1. השימוש בלשון זכר הוא לצורך נוחות בלבד.
  2. הרשמת המזמין והשתתפותו בטיול, בטיסה (להלן: “הטיול“) המבצעים ו/או המבוצעים על יד החברה הינה בכפוף לכל התנאים והמגבלות כפי שהם מופיעים בפרסומים ובהסכם הזמנה זה, ובכפוף לכל דין החל על ההתקשרות בין החברה והמזמין. עצם ההרשמה והזמנת הטיול, הינה אישור כי המזמין קרא, הבין וקיבל על עצמו את תנאי ההתקשרות.

  תנאים ואחריות:

  1. שירותי התיירות והטיסות בפרסום ובהסכם הזמנה זה מוצעים לנוסעים/מזמינים בתנאים המפורטים להלן בלבד ועצם הרשמת הנוסע/מזמין או תשלום מקדמה או השתתפות בו מהווה את הסכמת הנוסע לכל התנאים הגבלת אחריות והמידע בפרסום הסכם.
  2. החברה וצוות עובדיה ו/או מי מטעמה משמשים כמקשרים ומתווכים בלבד בין המשתתפים לבין החברות העוסקות בביצוע בפועל כגון: חברות התעופה, חברות הובלה ואוטובוסים, מארגני טיולים וסוכני נסיעות בארץ ובחו”ל, בתי מלון, מסעדות, מדריכים, נציגים, מפעילי אטרקציות וכו’.
  3. החברה אינה אחראית לכל נזק שהוא הנובע מאי ביצוע ו/או ביצוע לקוי של שרות כלשהו משירותי החבילה, החופשה והטיסות שיבוצעו על ידי הגופים הנ”ל ו/או גופים אחרים הקשורים איתה, בכל הוצאה ו/או נזק כאמור ישאו הלקוחות/מזמינים בעצמם.
  4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל כל טיסה ו/או טיול ו/או חבילה עפ”י שיקול דעתה בלבד באם מספר הנוסעים/מזמינים לא מצדיק את ביצוע הטיסה ו/או החבילה ו/או מכל סיבה אחרת לבטל ו/או להחליף כליל או חלקית כל סוג שירות במסגרת שירותי התיירות שנרכשו ע”י הנוסע וזאת אף ללא הודעה מראש.
  5.  כמו-כן מובהר ללקוח הרוכש מספר אטרקציות כי ייתכן ומדובר במספר ספקים שונים ולכל אחד ואחד מהם יש תנאי התקשרות שונים כך גם תנאי ביטול עסקה שונים.
  6. החברה אינה אחראית במישרין ו/או בעקיפין לביטול העסקה/לכל נזק שייגרם למזמין המודע כי החברה אינה מבטחת אותו בזמן שהותו ובזמן קיום האטרקציה.
  7. החברה תפעל בתיווך בלבד בין הספק ובין הלקוח וכל פעולה של רכישת הנופש/האטרקציה הנדרשת תבוצע רק לאחר קבלת התשלום המלא בידי החברה. – מייד עם סיום ביצוע ההזמנה על שם המזמין  אצל הספק תדאג החברה להעביר לידי המזמין את ההזמנה המאושרת.
  8. טיסות – הטיסות הן באחריות הבלעדית של חברות התעופה השונות. שעות הטיסה והמוביל עשויים להשתנות. אין החברה אחראית לשינוי מועדי הטיסות או מסלולן. יתכן ששעות ההמראה ישונו לאחר הפקת כרטיס הטיסה, כל זאת על פי לוח טיסות חברת התעופה. המחירים ניתנים לשינוי בהתאם לתקנות טיסות שכר ללא הגבלה כלשהי.
  9. העברות – העברות הנוסעים משדה התעופה למלון ובחזרה מתבצעות באמצעות אוטובוס מאסף ועל כן תתכן כי הנסיעה תתארך עקב איסוף נוסעים מבתי מלון אחרים.
  10. דרכון – כל הנוסעים חייבים להיות מצוידים בדרכון בר תוקף לתקופה של חצי שנה לפנות ממועד היציאה.
  11. עישון – העישון באוטובוס אסור. החברה אינה מתחייבת לשבץ ללינה מטייל שנרשם כבודד עם מטייל שאינו מעשן גם אם תתבקש לעשות כן. מטייל בודד אשר לא ירצה להתמודד עם מטייל אחר, מעשן או לא מעשן, יידרש לשלם תוספת חדר ליחיד וזאת בהודעה מראש בעת ההרשמה.
  12. מחירים ותשלומים – המחירים בפרסום זה נקובים בדולר ארה”ב $. השער לתשלום יהיה שער מזומן גבוה של המטבע הנקוב ביום התשלום בפועל.
  13. תנאי תשלום – במזומן או בכרטיס אשראי קרדיט. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מחירי החבילות (הטיול והטיסות), כתוצאה משינוי שער המטבע, ושינוי במחירי השירותים המרכיבים את הטיול (הנופש) בכל עת וללא קשר למועד ביצוע ו/או אישור ההזמנה. הנוסע מתחייב לשלם את תוספת המחיר עם דרישה, בהעברה או בכרטיס אשראי. תשלום מלוא מחיר הטיול (הנופש) והתוספות הנדרשות הינו תנאי להשתתפות הנוסע בטיול (הנופש).
  14. רישום יתר ע”י בית המלון – יתכנו מצבים לפיהם יכנס המלון לתפוסת יתר ועפ”י הכללים הבינלאומיים לא ניתן לפנות חדרים גם אם נתקבל אישור עבורם. במקרה של רישום יתר ע”י בתי מלון, רשאי הסוכן המקומי ו/או הנהלת בית המלון לשנות את האיכסון למלון אחר והאחריות לכך כולל העברה למלון אחר חלה על המלון והסוכן המקומי. במידה ורמת המלון המוחלף תהיה נמוכה יותר מהמלון, יזוכה המזמין בהפרש העלות הנובע בין שני בתי המלון ובזאת בלבד ללא שום מתן פיצוי נוסף.
  15. חדרים – קבלת חדרים החל משעה 16:00, עזיבת חדרים עד השעה 10:00 וזאת ללא קשר למועדי הטיסות.
  16. החדרים ומיקומם נמסרים לנוסעים בהתאם לשיקול דעתם של אנשי המלון בלבד. אין כל התחייבות לקבל חדרים במבנה המרכזי של המלון או בוילות שלידו או חדרים מחוברים ו/או צמודים גם במקרה של אישור מוקדם על כך. חדר לשלושה או ארבעה – בדרך כלל זהו חדר זוגי בגודל רגיל כשמצרפים אליו מיטה / שתיים. לעיתים אלו מיטות מתקפלות. חדר ליחיד הוא מעצם טבעו קטן יותר. ברוב בתי המלון בחדרים הזוגיים ישנן מיטות נפרדות. אין כל אפשרות להבטיח מראש מיטה כפולה אף אם הוזמנה מראש. אין החברה אחראית על הפעלתו היומיומית של המלון, במצב התחזוקה של חדרים ותקינות מערכותיו ורמת השירות בו.
  17. דירות בית המלון – נקבע ע”י הרשויות המקומיות, ואינו בהכרח תואם את הדירוג המקביל של בתי המלון במקומות אחרים. החברה אינה אחראית לשעות הפעלת המזגנים בבתי המלון, באוטובוסים ובכל מקום אחר.
  18.  מנין הימים – ימי היציאה והחזרה לישראל נכללי בסה”כ בימי החבילה אף שלעיתים הם ימים חלקיים בלבד. מובהר כי גם ההתחייבות לארוחות הינה בהתאם לשעות היציאה והחזרה לישראל – דהיינו ולצורך המחשה בלבד: באם הטיסה לפנות בוקר לא תתקבל ארוחה במקום האירוח.
  19. זמני הטיסות הינם בהתאם ללוח הזמנים של חברות התעופה ואין התחייבות להשלמת ימים חלקיים אלו, בין בפועל ובין בפיצוי כספי.
  20.  נוסעים המגיעים למלון בשעות שלאחר הארוחה עקב מועדי הטיסות או איחורים בהם, לא יהיו זכאים לארוחה שאליהם איחרו ו/או לארוחות אחרות במקום ו/או לכל זיכוי כספי כולל הלינה המשולמת על ידם.
  21. מובהר בזאת כי הארוחות המסופקות בטיסות אותם משווקת החברה הינן באחריות הבלעדית של חברת התעופה המבצעת את טיסת השכר עבור החברה.
  22. החברה אינה יכולה להבטיח אוכל מסוג מסוים בטיסות למזמין. מזמין החפץ לאכול אוכל מסוג מסוים, יציין זאת בהזמנה שנעשתה עבורו על ידי החברה. החברה תעביר את בקשתו לחברת התעופה, למען הסר ספק מובהר כי לחברה אין כל שליטה או אחריות באם האוכל המבוקש לא סופק לנוסע והכל בכפוף לכל שהעביר את הבקשה שלעיל לחברת התעופה בעוד מועד. במרבית חברות השכר לא ניתן לקבל אוכל כשר או צמחוני. – באחריות הנוסע לדווח לחב’ התעופה ו/או לחב’ ההסעות ו/או לכל גורם רלוונטי אודות אלרגיה למזון ו/או לכל אלרגיה המסכנת חיים ולחברה לא תהיה כל אחריות בעניין זה.
  23. סוגי ארוחות (כלכלה):
   1. B/B – פירושה ארוחת בוקר קונטיננטלית. במספר  בתי מלון – שולחן פתוח ובמספר בתי מלון הארוחה בחדרים.
   2. B/H – פירושה ארוחת בוקר קונטיננטלית וארוחה חמה נוספת, כאשר ברוב המלונות הכוונה לארוחה ערב חמה אשר אין אפשרות להמירה לארוחה צהרים, אלא אם צוין אחרת.
  24. המחיר אינו כולל:
   1. ארוחות שאינן מפורטות בנופש.
   2. סיורים באירועים לבחירה חופשית.
   3. דמי שתיה – טיפ לעובדי בתי המלון, נהגים, ומורי דרך.
   4. מיסים – מיסים או הטלים או תשלומים החלים בנמלי התעופה, הים, תחנות גבול, בארץ ובחו”ל.
   5. הוצאות אישיות – כל הוצאה בעלת אופי אישי, כולל ולא רק, משקאות, טלפונים, שימו בוידאו או בטלויזיה בבתי מלון שיש בהם טלויזיה, שימוש במיני בר וכו’.
   6. החלפת בית מלון – נוסע אשר יבקש להחליף את בית המלון מכל סיבה שהיא יחויב בתוספת תשלום בגין החלפה זו.
   7. מטען – מטען שמשקלו עולה על המותר יחויב כמטען עודף ע”י חברות התעופה על חשבון הנוסע.
   8. ביטוח – מחיר הנופש אינו כולל ביטוח כלשהו.  על כל נוסע להצטייד בביטוח בריאות ומטען. הביטוח הוא חובה! אנו ממליצים לכל מזמין לרכוש ביטוח נסיעות מלא לנזקי גוף ורכוש בחו”ל בלא זכות שיבוב כלפי ההחברה או מי מטעמה ואחריות המזמין בלבד לוודא כי אם מצטרפים אליו נוסעים נוספים כי גם הם מודעים לחובה זו וככל והחברה תתבע תהיה לה זכות שיבוב כנגד המזמין.
   9. במקרה חירום שבו יש צורך באשפוז או בהפסקת הטיול, הנוסע יפעיל את הביטוח הרפואי שלו. החברה מצידה תעשה כל שביכולתה כדי לסייע לנוסע, עם זאת החברה לא תישא באחריות להוצאות כלשהן שנובעות מן הצורך באשפוז או בהפסקת הטיול עקב סיבות הקשורות למצבו הבריאותי של הנוסע. מומלץ בתוקף כי הנוסע יכסה את עצמו בביטוח בריאות מורחב הכולל ספורט אתגרי ובביטוח מטען הולם.
  25. העלאת מחירים – המחירים הנקובים בדולר אמריקאי ועשויים להשתנות כתוצאה משינוי יחס שערי מטבע, בין המטבע האמריקאי ומטבעות בארצות בהן מבקר הנוסע.
  26. נזקי גוף ורכוש:
  27. אין החברה ו/או מי מטעמה אחראים לנזקים הנגרמים לנוסע כגון נזקי גוף, מחלות, נזק למטען, ו/או כל נזק ישיר ו/או עקיף שעלול להיגרם לנוסע במהלך הטיול וכיו”ב.
  28. ככל שיתעורר מחלוקת בין הלקוח והספק חברתנו תעשה מאמצים לסייע אך אינה יכולה להבטיח זאת ללקוח ועל כן מומלץ לקרוא את תנאי העסקה של הספק הספציפי וככל שנדרשים הבהרות נשמח לסייע. למען הסר ספק אין לראות בסיוע החברה למציאת פתרון כאחראית להתקשרות ולמחלוקת שהתעוררה בין הצדדים.
  29. החברה ממליצה ללקוח לבצע ביטוח נסיעות לחו”ל מורחב טרם הנסיעה כולל וככל שהדבר נדרש לאטרקציות הספציפיות (מומלץ כי הלקוח יבטח את כל מי שרכש עימו באותה הזמנה אטרקציה) וזאת לצורך כיסוי רפואי של כל בעיה ו/או נזק שעלול להיגרם בזמן האטרקציה – מומלץ כי הלקוח ידווח לחב’ הביטוח על כוונתו לביצוע אטרקציות לצורך קבלת כיסוי ביטוחי מיטבי. יובהר כי החברה אינה אחראית לבדוק את הכיסוי הביטוחי של הלקוח וכל אחריות לכך הינה בינו ובין המבטח לחברה לא יהיה כל אחריות ישירה ו/או עקיפה לעניין זה ולכל פגיעה גוף ו/או רכוש ו/או עקב ביטול או שינויים מכל סיבה שהיא ומבלי להמעיט החברה אף אינה אחראית לכל נזק שייגרם בגין מוות, תאונה, הוצאה כספית וכל סוגייה ו/או עניין.
  30. החברה לא תחזיר לנוסע כסף על הפסקת השתתפותו בטיול ו/או בפעילות כלשהי מכל סיבה שהיא.

  שינויים בתוכנית:

  1. לחברה ו/או לבאים מכוחה נשמרת הזכות לערוך שינויים בתוכנית הטיול אם משום סיבות שאינן בשליטה ו/או משום שלדעתה השינויים נחוצים ו/או רצויים להמשך ניהולו התקין של הטיול. היות ועלולים להתגלות קשיים או בעיות שלא היו צפויים מראש. כך גם אם יתבצעו שינויים בתאריכים, אופן הביצוע, ביצוע חלקי, אי ביצוע חלקי, אי ביצוע פרטי תוכנית, ארגון אירועים חליפיים, סוגי בילוי, מועדי הטיסות, מועדי פתיחה וסגירה של אתרים, מעברי גבול וכיו”ב. בכל מקרה החברה לא תפצה בגין שינויים שייעשו.
  2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הטיול ללא הודעה מראש, וזאת עקב נסיבות לא היו צפויות, ולנוסע תהיה כל זכות לתביעה משפטית ולפיצויים כלשהם.
  3. הנוסעים יוכלו להירשם כמשתתפים בטיול אחר או לקבל לידיהם את מלוא הסכום ששולם על ידם.

  תהליך ההזמנה והדגשים:

  1. לאחר בחירת האטרקציות המתאימות ע”י המזמין ולאחר שהועבר הסכם חתום לידי החברה (כולל מסמכים נלווים נדרשים בהתאם לסוג האטרקציה) – יבצע המזמין תשלום לידי החברה לצורך רכישת האטרקציות מהספק.
  2. ביצוע התשלום יעשה קודם לביצוע ההזמנה אצל הספק בהתאם לשער הדולר ו/או בהתאם למטבע המקומי בהתאם להוראות הספק – שער ההמרה הינו בהתאם להוראות הפרסום של בנק ישראל בזמן ביצוע העסקה אצל הספק.
  3. מומלץ כי ההזמנה תבוצע תוך זמן מספיק בכדי לאפשר את ביצוע ההזמנה בתאריך והשעה המתאימים ללקוח – יובהר בזאת כי החברה תעשה ככל הניתן להעניק למזמין את התאריך המבוקש על ידו וככל שהדבר לא יתאפשר תדאג החברה להשיב לידיו את הסכום ששולם. על המזמין לקחת בחשבון כי ייתכן ובשל עומס או ביקוש רב לאטרקציה מסוימת תתאפשר לו לקבל אטרקציה חלופית ו/או מועד חלופי בהתאם להחלטתו. יובהר כי מרגע סגירת ההזמנה כל התנאים החלים על ביטול העסקה הינם בין המזמין ובין הספק ולחברה אין שום אחריות לעניין זה.
  4. על המזמין לוודא מייד עם קבלת ההזמנה כי הפרטים שהוזנו על אישור הרכישה של הספק הינם נכונים ותואמים את הזמנתו (תאריך, שעה, מס’ משתתפים, פרטי זיהוי המזמין והמשתתפים וכל פרט רלוונטי ונדרש בהתאם לאטרקציה כדוגמת רישיון נהיגה בינלאומי בתוקף).
  5. בנוסף לאמור ולמען ההדגשה בלבד חשוב כי הלקוח יוודא את הגיל המאושר של כל אטרקציה ואטרקציה, מצב בריאותי לביצוע האטרקציה (גם נשים בהריון רצוי לברר את העניין), רישיון נהיגה בינלאומי בתוקף, תעודת התחסנות קורונה או כל חיסון אחר הנדרש במדינת היעד. על הלקוח להגיע עם סט מסמכים פיזית למקום בכדי למנוע סירוב מהספק.
  6. מומלץ כי המזמין והמשתתפים הרשומים עימו יבדקו את תוקף הדרכון כולל דרישה לוויזה כל מדינה ומדינה בהתאם לנהלים והחוקים שלה ועל הלקוח האחריות הבלעדית לכך ואין לו שום טענה לעניין זה כנגד החברה.
  7. יודגש, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם ללקוח כתוצאה מאי עמידה מתנאי הבסיס שלעיל וזאת מבלי לפגוע ובפרט אי כניסת הלקוח ו/או המשתתפים שנרשמו יחד עימו לאותה מדינת יעד בשל אי עמידת הלקוח לחוקי אותה מדינת יעד.
  8. החברה ממליצה הגעה לאטרקציה לפחות 30 דק’ טרם המועד שנקבע בהזמנה, יובהר כי ככל והמזמין יאחר ייתכן כי לא תתאפשר השתתפותו ולחברה אין כל אחריות לכך ואינה נדרשת לפצות ו/או לזכות את הלקוח בגין אי השתתפותו.

  ביטול עסקה:

  1. החברה תשוב ותדגיש בפני הלקוח כי הינה משמשת כמתווך בלבד ועל כן הסכם ההתקשרות הינו בין הלקוח ובין הספק וזאת בהתאם ולתנאים הקבועים בהסכם ובהוראות אותה מדינה. לעניין זה מובהר ללקוח כי לא יחולו בעניינו תנאי חוק הגנת הצרכן- תשמ”א 1981 ו/או על חוק צרכני אחר אשר יש בו כדי להטיל אחריות על החברה.
  2. חרף האמור וככל שמדובר בהזמנת אטרקציות, סיורים ושירותי קרקע, ללקוח קיימת אפשרות לבטל את העסקה זאת בתנאי וטרם הופק אישור מהספק על ביצוע ההזמנה – דרך הביטול תבוצע ע”י הלקוח הן בכתב והן טלפוני ובאחריותו הבלעדית לוודא כי בקשת הביטול התקבלה. (ככל שנשלחה הודעת ביטול אך לא נבדק הדבר ע”י הלקוח ובוצעה רכישה של ההזמנה האחריות למחדל הינה באחריות הלקוח ולא יהיה זכאי לביטול העסקה).
  3. ביטול בשל אזהרת מסע שניתנה ע”י הגורמים המאושרים באותה מדינה (יובהר כי המלצה בלבד אינה תמיד מהווה אישור של הגורמים המוסמכים ולא תמיד ניתן לבטל על בסיסה), חרף האמור יובהר כי בידי הספק קיימת האפשרות להסכים לביטול העסקה במלואה / לבטל חלק ממנה / לסרב לביטול ולעניין זה אין לחברה שום אחריות לעניין זה ולא יתאפשר ללקוח לחזור בדרישה להשבה ו/או לפיצוי כספי מהחברה.
  4. מוסכם בין הצדדים כי באם יאושר ביטול עסקה אזי יש להפחית מכך את עלויות ההמרה של המטבע בהתאם לסוג התשלום ודרכו כפי שבוצע מול הספק וכן כל עלות אשר נאלצה החברה לשלם בעניין זה.
  5. לאור העובדה כי החברה הינה גורם מתווך בלבד – המזמין מאשר בזאת כי ידוע לו שקיימים תנאי ביטול שונים בין מי שרכש אטרקציות, סיורים ושירותי קרקע אשר תנאי הביטול החלים לגביו הינם בהתאם לתנאי השירות של אותו ספק. אולם לגבי חבילות נופש / טיולים מאורגנים (למעט אטרקציות, סיורים ושירותי קרקע גם למי שיזמין את חבילות הנופש/טיולים מאורגנים) יתקיימו דמי ביטול כמופיע בס’ 49 בהסכם התקשרות זה. נדגיש כי החובה והאחריות לוודא את ביטול העסקה הינה באחריות הלקוח.
  6. דמי ביטול –  במקרה של ביטול ההזמנה/עסקה יחולו על המזמין דמי ביטול כדלהלן:
   1. מ- 90 ימים עד 60 ימים לפני היציאה  – 30% דמי ביטול.
   2. מ- 60 ימים עד 45 ימים לפני היציאה  – 60% דמי ביטול.
   3. מ- 45 ימים עד 30 ימים לפני היציאה  – 80% דמי ביטול.
   4. פחות מ- 30 ימים לפני היציאה – דמי ביטול מלאים 100%.
   5. על כל מוצר חלה חובת דמי ביטול גם אם לא צוין במפורש.
   6. בחבילות בהן יש דמי רישום – דמי הרישום לא יוחזרו בלי קשר לתאריך היציאה.
   7. ידוע למזמין כי אי התייצבות לטיסה ו/או לטיול ללא הודעה מוקדמת יחויב במלוא מחיר הטיול (ההזמנה).
   8. ביטול הזמנה – מקבל תוקף רק לאחר קבלת מספר ביטול ממחלקת ההזמנות.
   9. המחירים ומועדי הטיסות ניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת. אנא בדוק בזמן ההזמנה והכרטיס ובאישור הטיסה חזרה.

  ביטול קורונה/מגפה:

  1. לאור מגיפת הקורונה שפקדה את העולם ומאחר שקיימת סבירות לפיה יוטלו בהתאם למדינת היעד הנחיות שיובילו לביטול קבלת שירותים ו/או יוטל איסור על טיסה למדינת היעד לאור סגר ו/או בידוד ו/או סגירת שמיים ו/או בשל נסיבות הקשורות בקורונה/מגפה. תפעל החברה בניסיון לפנים משורת הדין בעזרה מול הספק ובבקשה לביטול הפעילות התיירותית. – מובהר שאין לראות בפעולה זו כאחריות לפיצוי ו/או לזיכוי של החברה בעניין זה וכי הדבר נעשה לפנים משורת הדין בלבד.
  2. יובהר כי סעיף זה יחול גם על מגיפות שיוגדרו על ידי ארגון הבריאות העולמי.
  3. מומלץ ללקוח לבחון כיסוי ביטוחי גם לקורונה/מגפה לקבלת הגנה מיטבית לביטול הפעילות התיירותית.

  ביטול מלחמה / אירוע ביטחוני / מבצע צבאי נרחב / גיוס צו 8:

  1. לאור העובדה כי מדינת ישראל נמצאת לא פעם במצבי לחימה ומאחר שקיימת סבירות לפיה בהתאם להנחיות מדינה / ממשלה עלולים להיות הנחיות שיובילו לביטול קבלת שירותים ו/או יוטל איסור על טיסה למדינת היעד לאור סגירת שמיים ו/או בשל נסיבות הקשורות בלחימה תפעל החברה בניסיון לפנים משורת הדין בעזרה מול הספק ובבקשה לביטול הפעילות התיירותית. – מובהר שאין לראות בפעולה זו כאחריות לפיצוי ו/או לזיכוי של החברה בעניין זה וכי הדבר נעשה לפנים משורת הדין בלבד.
  2. מומלץ ללקוח לבחון כיסוי ביטוחי גם למלחמה או מצב לחימה ו/או צו 8 לקבלת הגנה מיטבית לביטול הפעילות התיירותית.

  אחריות:

  1.  החברה משמשת כמתווכת בלבד ואין לה שום אחריות לעניין זה במישרין ו/או בעקיפין כלפי הלקוח.
  2. מרגע ביצוע ההזמנה האחריות הינה בין הספק ובין הלקוח ועל כן החברה לא אחראית לכל תקלה ו/או שיבוש  ו/או מחדל של הספק ו/או מחדל או מעשה של הלקוח וכל עניין שכזה הינו בין הלקוח והספק בלבד.

  פניה לחברה לצורכי תיקון הזמנה ו/או ביטול:

  1. במקרה של בקשה לביטול ו/או שינוי הזמנה (בהתאם להוראות הספק) יועמדו לרשותך תנאי הקשר הבאים:
   טלפון: 055-9475834  | מייל: hi@dubai.co.il | ווטסאפ: 055-9475834

  כללי/שונות:

  1. הצדדים מצהירים כי אין כל מניעה, בין בדין, בין בהסכם ובין אחרת, אשר מונעת ו/או מגבילה את התקשרותם בהסכם זה.
  2. אין בביטולו של כל סעיף בהסכם זה על-ידי כל ערכאה שיפוטית מוסמכת מחמת כל סיבה שהיא כדי לבטל ו/או לפגוע בתוקף הסכם זה ו/או כל הוראה אחרת מהוראותיו.
  3. הוראות הסכם זה (על נספחיו) מתייחסות לגברים ונשים כאחד על פי הקשר הדברים, וזאת בין אם נעשה שימוש בלשון זכר או בלשון נקבה. למען הסר ספק יודגש כי השימוש בלשון זכר או נקבה הינו לצורך הנוחות בלבד. הכל, בהתאם להקשר והדבק הדברים ובשינויים המחויבים.
  4. למען הסר ספק יובהר כי מאחר ומדובר בהסכם בו נרשמים מס’ משתתפים ומאחר והחותם על הסכם זה הינו במרבית המקרים רק אחד מן המשתתפים יש באחריותו לוודא כי כל המשתתפים מבינים את משמעויות ההסכם והאחריות להבנות הרשומות ולא תהיה לאף צד אפשרות לטעון כנגד ההסכם ולמעשה החותם על הסכם זה אחראי לכל סוגייה שתעלה על ידי מי מהמשתתפים שנרשמו יחד איתו לאטרקציה.
   הסכם זה חל על כל אחד ואחד מהמשתתפים הן לגבי הזכויות והן לגבי החובות המוטלות לפי הסכם זה אף אם המשתתך לא חתם בעצמו על הסכם זה והינו חלק מאותו רישום.
  5. סמכות השיפוט לעניין הסכם זה נתונה אך ורק לבית המשפט בתל אביב.
  Scroll to Top
  לשיחה איתי
  💬 צריכים עזרה?
  Scan the code
  היי 👋 אני טיקי,
  העוזרת החכמה של טיק דובאי